Selecteer een pagina

Laat teams zelf ontdekken wat de buitenwereld wil met Capital-S

Van buiten-naar-binnen-halen. De systeemwereld versus de leefwereld. De participerende overheid. Het zijn allemaal termen die de laatste jaren geïntroduceerd zijn om de overheid te hervormen naar een transparanter en effectiever systeem. Tot voor kort kon een overheid dit heel hard verkondigen zonder echt te veranderen, maar in deze tijd is dat -gelukkig- niet meer mogelijk. ‘Burgers’ veranderen in een soort van mede-overheden. Soms zelfs in kriticasters, die steeds vaker aangeven dat ze ‘genoeg’ hebben van niet-gehoord worden. Zeker sinds de komst van internettechnologie is het eenvoudiger om snel en effectief feedback te geven. Als overheid de mooie taak om daar snel op te reageren. En dat gaat niet altijd even makkelijk.

Voor veel (lokale) overheden betekent dit dat zij experimenteren met start-up-achtige organisatievormen: tribes, city labs, living labs en zelfsturende teams. Echter, kent een start-up hele andere medewerkers, een andere cultuur en een andere dynamiek dan een bureaucratie. Een overheid heeft nu eenmaal klanten met tegengestelde belangen en wensen. Daarom heb ik de afgelopen jaren gezocht naar praktische toepassing van de belangrijkste start-up methodieken en instrumenten en deze gegoten in een model dat aansluit op de context van de overheid. Ik heb dit Capital-S genoemd, omdat het belangrijkste kapitaal voor publieke organisaties altijd Sociaal Kapitaal is. Society, with a Capital S.

Het opleidingsprogramma bestaat uit drie modules van ieder een dag, waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen die van belang zijn:

  • Build: leren werken met waardeproposities; het gebruiken van een canvas voor je werkzaamheden; het opzetten van een pivot/MVP
  • Measure: leren werken met feedback en feedbackloops; leren analyseren van data; leren toetsen van hypotheses; het werken met user stories
  • Learn: het doorontwikkelen van de dienst en het product; hoe maak je een nieuw design?

Uiteraard werkt ook de opleiding als een start-up. De modules zijn zo ingericht dat het een wendbaar programma heeft. Alle onderdelen worden aangepast aan de wensen en ervaringen van de deelnemers. Dit betekent niet dat een van bovenstaande onderwerpen komt te vervallen. Integendeel: er zullen eerder extra onderdelen bijkomen. Daarbij wordt ook altijd gezocht naar de beste bronnen. Als blijkt dat in mijn netwerk betere kennis aanwezig is dan bij mij, zorg ik ervoor dat deze kennis naar de deelnemers toekomt zonder dat dit meer gaat kosten. Uiteindelijk is namelijk kennis delen de nieuwe economie en ik stel graag mijn netwerk ter beschikking.

Het wordt van deelnemers verwacht dat zij aan de slag gaan met een concreet project dat tijdens de opleding opgepakt gaat worden. De belofte is dat na zes maanden de eerste resultaten behaald zijn.

Neem voor meer informatie contact met mij op. Of schrijf je in voor de gratis 30-dagen start-up challenge:
[activecampaign form=5]

Wil jij dat ik voor jou bijhoudt wat de laatste innovaties in de overheid zijn? Dan mail ik jou maximaal twee keer per maand.

Een eZine die voorbij de hype gaat en je helpt bij een nieuwsgierige mindset. Je kan je afmelden wanneer jij wilt. Ik gebruik de opgeslagen informatie alleen voor dit eZine.

Je bent ingeschreven!

Share This