Selecteer een pagina

Waarom aan de slag met civic (maatschappelijk) crowdfunding?

De Kracht van Civic Crowdfunding from 1%Club on Vimeo.

Crowfunding is uiteindelijk maar een instrument om een hoger doel te bereiken. Het geeft antwoord op een paar maatschappelijke ontwikkelingen waar je als overheid wel op in moet spelen. Ten eerste zien we steeds vaker dat initiatieven het lastig hebben, omdat individuen zich minder verenigen. In de sport zie je dit door de opkomst van fitnesscentra, yoga en bootcamps. En steeds meer culturele en sociale evenementen zijn eenmalig en tijdelijk. Daarnaast zien we ook dat overheden steeds minder te besteden hebben en daardoor hun geld effectiever willen inzetten. Dit vereist meer transparantie over subsidies en een betere verantwoording van het draagvlak door initiatieven. Tot slot, zien we dat verengingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties noodzakelijk blijven voor de sociale cohesie. Sterker nog, er is juist behoefte aan structurele verbetering van sociale netwerken van individuen omdat netwerken een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een samenleving. Door initiatieven te begeleiden bij het opzetten van een crowdfundingcampagne leer je hen niet alleen om geld bijeen te verzamelen, maar ook de kracht van sociale marketing en netwerken. Hiermee vergtoot je als overheid het sociaal kapitaal én versterk je de samenleving.

Wat is civic crowdfunding?

Civic crowdfunding is een vorm van financiering, waarbij een initiatiefnemer een concreet projectvoorstel doet en iedere potentiële investeerder vraagt om een bijdrage. Dit is meestal financieel, maar het kan ook een tijdsinvestering, kennisinvestering of een levering van goederen zijn. De initiatiefnemer zorgt er zo voor dat niet één bank of partij de financiering op zich nemen, maar dat meerdere investeerders actief betrokken worden bij de realisatie van het project. Civic crowdfunding is kenmerkend voor hoe de maatschappij in transitie is: verantwoording wordt openbaar, netwerken worden belangrijker en complexer en de overheid speelt een belangrijke rol op de achtergrond. De ervaringen uit de eerste experimenten op dit terrein zijn daardoor goede uitgangspunten om toe te passen op alle beleidsterreinen waar een dergelijke transitie plaatsvindt.

Waarom met mij in zee gaan?

Sinds 2014 ben ik al bezig met de ambtelijke kant van civic crowdfunding. Toen begon ik, namens zeven gemeenten en de provincie Noord-Holland, met het opzetten van een regionaal platform voor crowdfunding. Wat ik toen niet wist, was dat het zou uitgroeien tot www.hetluktons.nl een website waarbij publiek, privaat en particulier geld samenkomen. En nog belangrijker, een platform waar maatschappelijke organisaties zichzelf opnieuw uitvinden, meer waardering krijgen voor hun werkzaamheden en succesvoller worden in het vinden van goederen, vrijwilligers en geld. In die volgorde! Dit succes bleef niet onopgemerkt en leverde een uitnodiging op van Minister Plasterk voor de eerste Sociale Top in Nederland, een nominatie voor de Open Government Award en diverse artikelen in landelijke media. Zo rolde ik in het samenwerkingsverband Crowdfunding Fryslân, waarvoor ik ondertussen 10 gemeentes heb begeleid naar een eigen (regionale) portal. Steeds is mijn uitgangspunt dat gekeken moet worden naar de lokale situatie. Alleen dan is het mogelijk om zo veel mogelijk maatschappelijk kapitaal te creëren. Ik geloof dat crowdfunding een instrument is om een hoger doel te bereiken: meer sociale cohesie in Nederland. Ik zet mijn expertise in voor dit doel.

Hoe zet je civic crowdfunding op in jouw gemeente?

Het vereist wel specifieke vaardigheden om het opzetten van civic crowdfunding als beleidsinstrument goed te doen (als maatschappelijke organisatie) of te begeleiden als overheid. Daarom vind je in de kennisbank enorm veel tips. Maar nog handiger is om jezelf in te schrijven voor de online cursus civic crowdfunding: gedurende 10 weken krijg je alle noodzakelijke informatie om een gedegen beleid te vormen. En het allermooiste: deze cursus is volledig gratis. Bovendien stuur ik je meteen het eBook: ’25 weerstanden bij Civic Crowdfunding’ toe: [activecampaign form=3] Daar vind je ook de ervaring van de eerste maanden van het civic-crowdfunding-platform Het Lukt Ons!  Meld je aan op de nieuwsbrief voor mijn gratis eBook over weerstanden bij Civic Crowdfunding, maar je kan deze ook één-voor-één lezen op mijn blog:

 1. Straks moeten we 100 speeltuinen onderhouden
 2. Hoe zit dat dan met aanvraag van subsidie?
 3. Kan je wel investeren in civic crowdfunding in tijden van crisis?
 4. Maar we hebben toch al jaren subsidie?
 5. Crowdfunding werkt niet voor onze gemeente
 6. Ja, maar we hebben toch eerst een werkgroep nodig?
 7. Hoe zit dat met vergunningen dan?
 8. Wat doe je met bezwaren tegen een project?
 9. Laat ze het lekker zelf doen.
 10. Wie doet de projectleiding intern?
 11. Maar ik ben niet goed met social media.
 12. Hoe voorkom je ongelijkheid?
 13. Is het wel een taak van de gemeente?
 14. Ik heb geen politiek mandaat
 15. Hoe bewaak je voortgang?
 16. Hoe voorkom je misbruik?
 17. Hoe wordt terugkoppeling geregeld?
 18. Hoe ga je om met digibeten?
 19. Wat heeft de wethouder eraan?
 20. Ik kan dus weer opnieuw beginnen?
 21. Hoe voorkom je dat kapitaal bepaalt?
 22. Hoe voorkom je witwassen?
 23. Transparantie is eng!
 24. Crowdfunding is totaal ondemocratisch
 25. Hoe voorkom je crowdfunding?

Wil jij dat ik voor jou bijhoudt wat de laatste innovaties in de overheid zijn? Dan mail ik jou maximaal twee keer per maand.

Een eZine die voorbij de hype gaat en je helpt bij een nieuwsgierige mindset. Je kan je afmelden wanneer jij wilt. Ik gebruik de opgeslagen informatie alleen voor dit eZine.

Je bent ingeschreven!

Share This