Selecteer een pagina

Bij deze vraag is het meest eenvoudige antwoord: niets! En eigenlijk is dat ook echt zo. Als je namelijk niets doet, komen initiatiefnemers zelf wel op het idee om aan de slag te gaan met een campagne. En dan moet je als overheid wel, wil je iedere organisatie dezelfde kansen geven.

Starten met een scenario

Daarom is het van belang om te kijken hoe je snel een systeem (ik noem het liever een platform) op kan zetten waarmee je verenigingen, stichtingen én individuen helpt om hun dromen te bereiken. Dit kan inderdaad een eigen site zijn, zoals wij doen in West-Friesland, maar het kan ook door mee te liften op een bestaande site (zoals wij nu doen in Noard-East Fryslân) of door crowdfunding te accepteren als co-financiering bij een subsidie (wat al meerdere gemeenten doen). En geen van de opties is beter dan de anderen. Het gaat er vooral om hóé je het communitymanagement er omheen regelt.

Starten met een platform

In alle drie de scenarios is het van belang om te kijken naar welk doel dat je nastreeft.

  1. In West-Friesland, waar een regionale site bestaat, was een belangrijk argument voor een eigen platform om tegemoet te komen aan de sterke Westfriese identiteit. Het idee is dat mensen graag bijdragen aan de regio, vanwege deze identiteit. Dit is het afgelopen jaar ook getoetst door projecten online te zetten die niet echt direct iets bijdroegen aan de regio. Deze projecten haalden vrij weinig binnen. Als een regio een sterke identiteit kent, heeft deze vorm de voorkeur. Zeker als de regio voldoende inwoners heeft om een merk op te bouwen gebaseerd op deze locale identiteit. Deze vorm is om dezelfde reden geschikt voor grotere steden. Dergelijke sites worden aangeboden door 1%-club (oa. West-Friesland, Utrecht, Haarlemmermeer, Gent), Kentaa (vooral goede doelen) en cityfunding (Breda).
  2. Een site die valt onder een grotere noemer, zoals voorjebuurt.nl. Voordeel is hier dat je mee kan liften op projecten in andere regio’s en steden. Het is hier wel mogelijk om een eigen subpagina te krijgen, met een beetje look-and-feel, zoals www.voorjebuurt.nl/noordoost-fryslan. Dit is met name interessant voor gemeenten die veel willen uitbesteden en een kleiner budget hebben.
  3. Geen samenwerking aangaan, maar alleen crowdfunding stimuleren. Dit is verreweg het goedkoopste model, maar betekent nog steeds dat je verenigingen en stichtingen zal moeten helpen bij het denken als campagnevoerders in plaats van fondsenwervers. Of het op de lange termijn ook goedkoper is, betwijfel ik nog: het betekent namelijk ook dat je straks als ambtenaar je geld moet kunnen overmaken bij meerdere sites (voor de duidelijkheid: de Nederlandse markt kent ondertussen al 400 crowdfundingsites; bron: Douw en Koren).

Starten met communitymanagement

Dit is volgens mij nu de grootste uitdaging voor civic crowdfunding op het moment: hoe organiseer je de ondersteuning van initiatieven? Het gevaar zit hem namelijk niet in óf iets crowdfundable is, maar hoe je het crowdfundable maakt. Dit vereist nieuwe kennis, die nog sporadisch of vrijwel niet aanwezig is bij de huidige wijkprofessionals en de beleidsambtenaren. Daarom is het vooral belangrijk om je als gemeente te richten op het trainen van deze professionals: hoe herkennen zij geschikte projecten? Hoe maken zij projecten geschikt? En waar kan je helpen bij het maken van een campagne? Dat soort vragen kan je allemaal verwachten. Bovendien kan je niet uitsluiten dat door crowdfunding de het subsidieproces transparanter zal moeten en je dus op een gegeven moment na moet denken over een nieuwe vorm.

Hierbij helpt het om gebruik te maken van de ervaring van de eerdergenoemde aanbieders (klik op de links). Maar natuurlijk kan je ook bij mij terecht voor een gesprek en een aanbod.

Wil jij dat ik voor jou bijhoudt wat de laatste innovaties in de overheid zijn? Dan mail ik jou maximaal twee keer per maand.

Een eZine die voorbij de hype gaat en je helpt bij een nieuwsgierige mindset. Je kan je afmelden wanneer jij wilt. Ik gebruik de opgeslagen informatie alleen voor dit eZine.

Je bent ingeschreven!

Share This